M.26

Pochodzenie Anglia, East Malling
M.16 x M.9
Podatność na choroby i szkodniki mało podatna na parcha i mączniaka, średnio podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, mało podatna na guzowatość korzeni, podatna na bawełnicę korówkę, dość wrażliwa na zarazę ogniową.
Wytrzymałość na mróz odporna na mróz
Charakterystyka w mateczniku rozmnaża się dość dobrze. Późno zaczyna i kończy okres wegetacji, owoce na niej dojrzewają o kilka dni później niż na innych podkładkach. Nie powinno się jej stosować do odmian późnokończących okres wegetacji np. Elstar i jego klony.