M.9

Pochodzenie Anglia, East Malling
przypadkowa siewka
Podatność na choroby i szkodniki średnio podatna na mączniaka i parcha, dość wrażliwa na zarazę ogniową, mało podatna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia, wrażliwa na bawełnicę korówkę.
Wytrzymałość na mróz wrażliwa na mróz.
Charakterystyka jest to podkładka szeroko stosowana na świecie zwłaszcza w Europie Zachodniej. Korzystnie wpływa na owocowanie i wybarwienie owoców. Jest wrażliwa na suszę. Na świecie wyselekcjonowano kilkanaście klonów różniących się między sobą kilkoma cechami. Mogą wystąpić niewielkie różnice w plonowaniu drzew, ale są to zazwyczaj różnice mało istotne. Wykazuje przydatność dla wielu odmian jabłoni. W Polsce znalazły zastosowanie dwa typy: T.337 pochodzący z Holandii charakteryzujący się mniejszą siłą wzrostu od oryginału, nadający się na gleby o uregulowanych stosunkach wodnych, i RN.29 pochodzący z Belgii, łatwiejszy w rozmnażaniu, o nieco silniejszym wzroście i silniejszym systemie korzeniowym.