P.60

Pochodzenie Polska, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
przypadkowa siewka
Podatność na choroby i szkodniki średnio podatna na parcha i podatna na mączniaka, średnio podatna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia. Lubiana jest przez myszy i zające.
Wytrzymałość na mróz duża w przypadku ciągłej zimy. Okresowe ocieplenia w okresie zimowym obniżają jej mrozoodporność.
Charakterystyka podkładka o wzroście nieco silniejszym od M.9 i słabszym od M.26. Wcześnie zaczyna i kończy wegetację, owoce na niej trzeba kilka dni wcześniej zbierać. Może rosnąć na glebach piaszczystych, nie lubi gleb zwięzłych i podmokłych.