PB-4

Jest to karłowa podkładka dla jabłoni otrzymana w wyniku selekcji siewek B 9 z wolnego zapylenia w Brzeskiej Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Prużanach na Białorusi.W naszych warunkach drzewa szczepione na tej podkładce wchodzą bardzo wcześnie w owocowanie. Wielkość owoców jest zbliżona do owoców otrzymanych z drzew na podkładce M-9, jednak owoce z drzew rosnących na PB-4 są lepiej wybarwione. Podkładka ta charakteryzuje się dużą wytrzymałością na mróz i jest odporna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia i mączniaka jabłoni.