Pigwa S1

Pochodzenie:

Polska (inż. K. Somorowski)

Podatność na choroby:

nie jest wrażliwa na guzowatość korzeni, średnio podatna na brunatną plamistość liści gruszy

Wytrzymałość na mróz:

jest najbardziej wytrzymała na mróz ze wszystkich typów stosowanych w Polsce

Charakterystyka:

podkładka o zbliżonej sile wzrostu do pigwy A. Tworzy silniejszy system korzeniowy, jest dość odporna na suszę. Negatywnie reaguje na uszlachetnianie odmianami porażonymi przez wirusy. Drzewka na niej wcześnie wchodzą w okres owocowania i obficie plonują. Wymagają solidnych podpór.