Wangenheima S

Wangenheima S w porównaniu z ałyczą wyraźnie ogranicza rozmiary drzew. Śliwy szczepione na siewkach Węgierki Wangenheima, w zależności od odmiany, rosną od 25 do 50 % słabiej niż na siewkach ałyczy. Wcześnie wchodzą w okres owocowania i obficie, corocznie plonują. Siewka Węgierki Wangenheima jest podkładką przydatną do intensywnych sadów śliwowych. Nalezy jednak pamiętać, że śliwy rosnące na tej podkładce żyznych gleb oraz uregulowanych stosunków wodnych. Na słabszych glebach konieczne jest nawadnienie. Przy niedostatku w glebie wody owoce drobnieją.